vrijdag 26 augustus 2016

Klassebureau

Het Klassebureau heeft contact met de schipper gehad en de overheid.
Tot dat het schip is vrijgegeven door de politie kan echter ook het klassebureau niet aan boord.
De mast van de Amicitia is niet meer aan boord en wordt onderzocht door TNO.
De uitkomsten van de onderzoeken en de eigen bevindingen van het Klassebureau kunnen leiden tot bijstelling van de keuringswijze of tot het benoemen van speciale focuspunten bij volgende keuringen of tot het verspreiden van informatie onder de aangesloten schepen.

woensdag 24 augustus 2016

OVV


De Onderzoeksraad voor Vervoer (OVV) is op de dag zelf naar Harlingen afgereisd voor een vooronderzoek. De BBZ heeft contact gehad met de Raad.

Het onderzoek van de OVV richt zich in zijn algemeenheid op de achterliggende veiligheidstekorten. Met andere woorden: welke factoren hebben bijgedragen aan het ongeluk, maar ook wordt gekeken naar de veiligheidscultuur aan boord en in de sector.
De OVV beslist zelf of ze wel of geen vervolgonderzoek starten. In de luchtvaart en zeevaart zijn ze  verplicht  een dergelijk onderzoek doen. In de binnenvaart gaan ze over tot vervolgonderzoek als ze "achterliggende veiligheidstekorten" verwachten en er veiligheidswinst valt te boeken. Deze week (week 36) volgt hoogstwaarschijnlijk de beslissing hierover. 

Acties BBZ direct na het ongeval

Na het bekend worden van het ongeluk heeft de BBZ contact gezocht met de schipper. Hij is geen lid van de BBZ. We hebben via SMS aangeboden hem terzijde te staan.

Het boekingskantoor dat een groep aan boord had van de Amicitia richtte een communicatiegroep op met de andere kantoren en de BBZ. Het boekingskantoor heeft direct mensen naar Harlingen gestuurd en heeft contact gelegd met de schipper.

De pers wist de BBZ eenvoudig te vinden. De aandacht van de pers richtte zich eerst op de impact van het ongeval voor de sector en vervolgens op de oorzaak. Zonder precieze informatie over de toedracht en met lopende onderzoeken konden wij ons tegenover de pers alleen maar in algemeenheden uitspreken. We konden iets zeggen over het veiligheid track record van de vloot, de eisen en het toezicht en de noodzaak van een grondig onderzoek naar de toedracht.

De BBZ heeft contact gelegd met het Klassebureau, de verzekeringsmaatschappij en de overheidsinstanties.

Het aanbod van een collega om Thomas bij te staan en te adviseren bij de nasleep hebben wij ondersteund. Wij op onze beurt proberen de collega van Thomas weer bij te staan. De BBZ heeft Thomas aangeboden om op onze kosten een communicatiedeskundige in de arm te nemen.  

Onze voorzitter Sicko Heldoorn heeft contact gezocht met de Burgemeester van Harlingen en het aanbod is gedaan om aanvullende informatie te geven of de gemeente bij te staan bij het vervolg op het ongeval. 

Onderzoek naar rol van de schipper

De schipper is aangehouden en wordt formeel verdacht van dood door schuld. Of hij strafrechtelijk wordt vervolgd is afhankelijk van de conclusies van het politieonderzoek. Voor vervoer van personen over water geldt een risicoaansprakelijkheid wat betekent dat de vervoerder aansprakelijk is voor alle schade voor de nabestaanden.

De feiten voor zover bekend

Zondag 21 augustus, vlak voor het schip de haven binnenvoer, brak de voorste mast van de Amicitia af. Aan boord waren 12 Duitse gasten en twee bemanningsleden. De mast is aan dek terecht gekomen waarbij drie mannen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers komen uit Mölsheim (de 48-jarige man), Neubrunn (de 43-jarige man) en Schiffweiler (de 19- jarige). Hulpverleners probeerden de mannen nog te reanimeren, maar slaagden daar niet in. Alle nabestaanden van de slachtoffers zijn inmiddels weer thuis.