vrijdag 9 september 2016

Het strafrechtelijk onderzoek

Het poltie-onderzoek is gericht op de vraag of de schipper een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Daarvoor is en wordt nog technisch onderzoek verricht en worden een aanzienlijke hoeveelheid getuigen gehoord. De verwachting is dat het zo maar nog zo’n drie maanden gaat duren voor dat dit onderzoek gereed is. Maar afhankelijk van wat daarbij gedurende het onderzoek tegen wordt gekomen, kan dit ook wel langer worden. Vervolgens zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de schipper.

donderdag 8 september 2016

Beslissing tot vervolgonderzoek

We zijn net gebeld door de persvoorlichter van de OVV met de mededeling dat de raad een vervolgonderzoek gaan uitvoeren naar het voorval zelf en de certificering van de gehele vloot.

Dit houdt in dat er bij verschillende betrokken partijen nader onderzoek wordt gedaan. De informatie die dit oplevert wordt geanalyseerd, waarna er een conceptrapport wordt gemaakt. Dit wordt ter inzage aan de betrokken partijen gegeven. Zij geven hun zienswijze hierop en dan volgt het openbare eindrapport met aanbevelingen.

Een dergelijke procedure neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Voor meer informatie:
Onderzoeksraad start onderzoek naar mastbreuk in Harlingen
Je kan je daar ook aanmelden als je van het onderzoek op de hoogte wilt worden gehouden.

dinsdag 6 september 2016

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt o.a. aan naleving voor een veilige en duurzame leefomgeving en een veilig en duurzaam transport.

De ILT stelt technische expertise beschikbaar wanneer de politie of OM daarom verzoekt.De organisatie laat zich er niet over uit of dit het geval is bij dit specifieke voorval.

Het tweede wat de ILT parallel aan het gerechtelijk onderzoek zelf kan doen is nagaan of er zaken verbeterd kunnen worden in het proces van certificering en keuring van masten en tuigages om de eventuele kans op herhaling zo klein mogelijk te houden. Daartoe heeft de Inspectie vragen gesteld aan de certificerende/keurende bureaus en treedt de instantie binnenkort met hen in overleg. Aan de hand van de informatie die dat oplevert, wordt er besloten of er nadere maatregelen vanuit de Inspectie nodig zijn.